Saturday, January 19, 2008

nothing important


Aita ta Anaia.
Krixton graziya itteia anaia trajiakin ikustia jeje beti maoneko galtzekin dijuata jeje menos kuando va de fiesta ke hay va mas pijo jeje.
Ta aita alrebes arrarua igo zitzaiten trejeikp ikustia jeje aunke ez dijua kolore oitako korbata ta alkandorakin jeje ta gutxio loriakin jeje.
pos oi sin mas.

Ke muxuk denoi ta gaur juerga gutxi donostin eeeeeeee jeje.
Ke no vea yo a nadie x los suelos jeje.
(ez det iƱor ikusiko jeje ez nijuata jeje ikasi in biot ta) azterketa putak.

No comments: